GoogleDoodle en honor al PacManSembla ser que va ser tot un èxit el pacman de la setmana passada! Però un èxit pels qui ens varem enganxar a jugar “un segon”, però sembla que prémer el boto d’INSERT COIN no va generar massa benefici econòmic.

Es calcula que el PacMan va enganxar a la gent per un total acumulat de quasi be 5M d’hores i va generar una pèrdua de productivitat de $120.5M.

Els càlculs els han basat tot estimant el temps promig que els usuaris de google van estar a la pàgina principal: d’una mitja de 11sg un dia normal a uns 48sg el dia del 30 è aniversari del PacMan. El que equival aproximadament a l’1% d’hora

Assumint que aquest major temps d’estada a la pàgina pels 500M de visitants era per jugar, ens dona una “pèrdua” de temps amb el “comecocos” de 1% d’hora jugant x 500M usuaris = 5M d’hores, a ~$25/hora = $120M-$125M

Els càlculs els podeu veure en el següent enllaç.

Lògicament hi ha consideracions a tenir-hi present, però si més no és una altra manera de veure l’impacte multiplicador de qualsevol acció d’una plataforma massiva com és Google.

Anuncios